705. Mystic Forest 迷離森林

[場景介紹 - 迷離森林 ]

叫得做迷離森林,當然要有一幅3米長,用人手慢慢砌出黎既草牆森林景喇!

如果未夠,裡面仲有幅乾花牆景俾你影!當然森林內還有一間花店景,成間房都充滿花草感覺!

​影樓出租預約/查詢

Tel or whatsapp

(852) 9509-4134

4/F, Sheung Hei Factory Building,

19 Sheung Hei Street,

San Po Kong,

Kowloon, HK

(MTR Diamond Hill Exit A2)

© 2019 copyright STUDIO KING BY GOLDEN JADE HONG KONG LIMITED